Eko boerderij Kraanswijk

Eko boerderij Kraanswijk

Bennie, Thea Bomers & zoon Chris 

Kraanswijk is een familiebedrijf. Bennie, Thea en zoon Chris werken hier samen in een maatschap en daarnaast werken 2 vaste medewerkers: Leon Krabbenborg en Frank Geverink ongeveer 40 uur per week op het bedrijf.
Het hart van Kraanswijk vormt het biologische melkveebedrijf, deze melkveetak omvat ca 200 melkkoeien en 120 stuks jongvee (jonge koeien). Er is een hoge mate van automatisering, sinds 2014 is er een voerrobot, melkrobot en ontmestingsrobot. Tegenwoordig omvat het areaal dat door Kraanswijk beheert wordt circa 110 hectare. Hiervan wordt ca 70 hectare gebruikt voor de melkveetak, is er ca 10 hectare puur natuur, bestaande uit bos, water, houtwallen, landschapselementen, faunaranden. Daarnaast hebben we gronden in pacht via Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. En zoeken samenwerking met biologische akkerbouwers.

Klik hier voor meer info.

adres :
Klaverdijk 3
7142 HP Groenlo

E-mail:
kraanswijk@hotmail.com