Disclaimer

Disclaimer

Aurora Kaas streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Aurora Kaas echter niet, noch kan Aurora Kaas hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Aurora Kaas zijn verstrekt.

Aurora Kaas aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Aurora Kaas of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Aurora Kaas.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
+49 (0) 2826 -9996740 – info@aurora-kaas.com


Aurora Kaas
Im Hammereisen 55
D - 47559 Kranenburg

Laatste update: 01-03-2018


Disclaimer

O.D.I. De Dageraad bv h.o.d.n Aurora 
Vensestraat 47

NL- 6599 AN Ven-Zelderheide 

bedrijfsleider: Manon ten Dam

telefoon: +31 (0)485 513055

mail: info@aurora-kaas.com

 

bankverbinding:

IBAN: NL91 TRIO 0212 1927 87
BIC: TRIONL2U
Bank: Triodos Bank

Kamer van Koophandel Nederland: 12019035

BTW-nr. NL.8075.79.087.B01

Umsatzsteuer-ID: DE283638294

 

website opgezet door: ©1996 - 2016 HPU INTERNET SERVICES B.V.

Disclaimer voor www.aurora-kaas.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.aurora-kaas.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Aurora Kaas. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieërt, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aurora Kaas is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aurora Kaas.

Geen garantie op juistheid

Aurora Kaas streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Aurora Kaas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.aurora-kaas.com op deze pagina.

 

Disclaimer